Vo Svetle Pravdy

Posolstvo Grálu od Abdrushina


1.KNIHA ◄ ► 2.KNIHA
Deutsch
English
Francais
Español
Português
Русский
Український
Italiano
Magyar
Česky
Obsah


5. Zodpovednosť

Táto otázka je vždy jednou z prvých, pretože prevažná väčšina ľudí by veľmi rada každú zodpovednosť od seba odvrhla a chcela by tak zaťažiť čokoľvek iné, len nie seba samých. Že je to vlastne znehodnocovanie seba, nehrá pritom u nich žiadnu rolu. V tom sú naozaj veľmi skromní a pokorní, ale iba aby mohli žiť o to veselšie a bezohľadnejšie.

Veď by to bolo predsa také krásne, keby si každý mohol splniť všetky svoje priania a vyhovieť všetkým svojim chúťkam aj na úkor iných ľudí, pokojne a beztrestne. Pozemské zákony sa dajú v prípade potreby ľahko obísť a zabrániť tak postihu. Šikovnejší môžu dokonca pod ich pláštikom celkom úspešne robiť podvody, a páchať tak mnohé, čo by pri bližšom skúmaní neobstálo. Pritom sa dokonca ešte často tešia povesti obzvlášť schopných ľudí. Dalo by sa teda pri istej chytrosti vlastne naozaj pohodlne žiť podľa vlastných názorov, keby... kdesi nebolo čosi, čo prebúdza nepríjemný pocit, ktorý sa občas prejavuje rastúcim nepokojom, že mnohé by nakoniec predsa mohlo byť nejako inak, než si to utvára vlastné prianie.

A tak tomu aj je! Skutočnosť je vážna a neúprosná. Ľudské priania nemôžu v tomto ohľade spôsobiť žiadne odchýlky. Neoblomne platí zákon: „Čo človek zaseje, to mnohonásobne zožne!“

V týchto niekoľkých slovách je skryté a povedané oveľa viac, než si pri nich tak mnohí myslia. Na vlas presne a dôkladne zodpovedajú skutočnému deju vzájomného pôsobenia spočívajúceho vo stvorení. Nemohol byť pre to nájdený lepší výraz. Presne ako žatva poskytuje zmnohonásobenie sejby, tak neustále zasahuje ľudí rozmnožené znovu to, čo prebúdzajú a vysielajú svojím vlastným cítením, vždy podľa druhu svojich myšlienok.

Človek teda nesie duchovne zodpovednosť za všetko, čo koná. Táto zodpovednosť začína už pri rozhodnutí, nie až vo chvíli uskutočnenia činu, ktorý je predsa len dôsledkom rozhodnutia. A rozhodnutie je prebudenie vážneho chcenia!

Neexistuje žiadne odlúčenie tohto pozemského života a takzvaného oného sveta, ale všetko je len jedno veľké bytie. Celé to mocné, ľuďom viditeľné a neviditeľné stvorenie zasahuje navzájom do seba ako obdivuhodne dokonalé, nikdy nezlyhávajúce a do seba zapadajúce súkolesie. Jednotné zákony nesú celok, a zároveň všetkým prenikajú ako nervové povrazce, držia všetko pohromade a účinkujú obojstranne v neustálom vzájomnom pôsobení!

Ak pritom školy a cirkvi hovoria o nebe a pekle, o Bohu a diablovi, je to správne. Falošné je však vysvetlenie o dobrých a zlých silách. To musí každého vážne hľadajúceho ihneď uvrhnúť do omylov a pochybností, lebo kde sú dve sily, museli by logicky byť aj dvaja vládcovia, v tomto prípade teda dvaja bohovia, jeden dobrý a jeden zlý.

A to nie je ten prípad!

Je len jeden Stvoriteľ, jeden Boh, a preto tiež len jedna sila, ktorá všetkým existujúcim prúdi, všetko oživuje a podporuje!

Táto čistá, tvorivá Božia sila preteká neustále celým stvorením, spočíva v ňom a je od neho neodlučiteľná. Je ju možné nájsť všade: vo vzduchu, v každej kvapke vody, vo vytvárajúcich sa horninách, v úsilí rastliny, zvieraťa, a prirodzene aj v človeku. Niet ničoho, kde by nebola.

A ako preniká všetkým, tak prúdi tiež neustále človekom. Ten je uspôsobený tak, že sa podobá sklenenej šošovke. Rovnako ako šošovka zhromažďuje a spojuje cez ňu prenikajúce slnečné lúče podávajúc ich ďalej, takže tieto hrejivé lúče spojené v jednom bode zažíhajú a vznecujú plamene ohňa, tak zbiera človek svojím zvláštnym uspôsobením prostredníctvom svojho cítenia ním prúdiacu tvorivú silu, a vedie ju sústredenú svojimi myšlienkami ďalej.

Podľa spôsobu tohoto cítenia a s ním súvisiacich myšlienok vedie teda samočinne pôsobiacu tvorivú Božiu silu k dobrému alebo zlému účinku!

A to je zodpovednosť, ktorú človek musí niesť!

Vy, ktorí sa často tak kŕčovito usilujete nájsť pravú cestu, prečo si to tak sťažujete? Predstavte si v úplnej jednoduchosti obraz, ako vami prúdi čistá Stvoriteľova sila, a vy ju riadite svojimi myšlienkami dobrým alebo zlým smerom. Tým máte bez námahy a bez lámania hlavy všetko! Uvážte, že záleží na vašom obyčajnom cítení a myslení, či táto mocná sila vyvolá dobro alebo zlo. Aká podporujúca alebo skazonosná moc je vám tým daná!

Nepotrebujete sa pritom namáhať, aby vám vystupoval pot na čele, nepotrebujete kŕčovite robiť takzvané okultné cvičenia, aby ste všemožným a nemožným telesným i duchovným krivením dosiahli nejakého stupňa, úplne bezvýznamného pre váš pravý duchovný rozvoj!

Upustite od tejto hračky vyžadujúcej veľa času, ktorá sa tak často stala mučivým týraním, ktoré neznamená nič iné, než niekdajšie sebabičovanie a sebatrýznenie v kláštoroch. Je to len iná forma toho istého, ktorá vám môže priniesť práve tak málo úžitku.

Takzvaný okultný majster a žiak sú moderní farizeji! V pravom zmysle slova. Podávajú verný obraz farizejov z čias Ježiša Nazaretského.

Myslite s čistou radosťou na to, že môžete bez ťažkostí vaším dobro chcejúcim obyčajným cítením a myslením riadiť jedinú a mocnú tvorivú silu. Presne podľa druhu vášho cítenia a vašich myšlienok sa potom táto sila prejavuje. Ona pracuje sama, vy ju potrebujete iba riadiť. A to sa deje úplne prosto a jednoducho! K tomu nie je potrebné žiadnej učenosti, ani čítanie a písanie. Je to dané každému z vás rovnakou mierou! Neexistuje v tom žiadny rozdiel.

Rovnako ako môže dieťa hravo zapnúť vypínačom elektrický prúd, ktorý pôsobí nesmiernymi účinkami, tak i vám je dané riadiť vašimi obyčajnými myšlienkami Božiu silu. Môžete sa z toho radovať a môžete byť na to hrdí, akonáhle ju používate k dobrému! Ale traste sa, ak vyplytváte silu zbytočne alebo ju dokonca používate na niečo nečisté! Lebo nemôžete uniknúť zákonu vzájomného pôsobenia, ktorý spočíva vo stvorení. A i keby ste mali krídla rannej zore, ruka Pána, ktorého silu tým zneužívate, by vás týmto samočinne pracujúcim vzájomným pôsobením zasiahla tam, kde by ste sa chceli ukryť.

Zlo sa vytvára rovnako čistou Božou silou ako dobro!

A tento, každému umožnený spôsob používania jednotnej Božej sily, skrýva v sebe zodpovednosť, ktorej nemôže nikto uniknúť. Preto volám ku každému hľadajúcemu: „Udržuj krb svojich myšlienok čistý, založíš tak mier a budeš šťastný!“

Jasajte, vy, nevedomí a slabí, lebo je vám daná rovnaká moc ako silným! Nerobte si to teda ťažkým! Nezabúdajte, že aj vami prúdi čistá, samočinne tvoriaca Božia sila, a že tiež vy ako ľudia ste uschopnení dať tejto sile určitý smer podľa druhu vášho vnútorného cítenia, teda vášho chcenia, k dobru ako ku zlu, skazonosne alebo tvorivo, a prinášať tak radosť alebo utrpenie!

Pretože existuje len táto jedna Božia sila, objasňuje sa tým aj tajomstvo, prečo musí v každom skutočne konečnom boji ustúpiť temno Svetlu a zlo dobru. Ak riadite Božiu silu k dobru, tak zostáva vo svojej pôvodnej čistote neskalená a vyvíja preto oveľa silnejšiu moc, zatiaľčo skalením nečistotou súčasne nastáva jej oslabenie. Tak pôsobí v konečnom boji čistota sily vždy prenikavejšie a je rozhodujúca.

Čo je dobré a čo zlé, to cíti každý nevyslovene až do končekov svojich prstov. Hĺbať o tom by iba miatlo. Tupé hĺbanie je iba plytvanie silou, je ako močiar, husté bahno, ktoré všetko dosiahnuteľné ochromuje, zviera a dusí. Svieža radosť však trhá putá hĺbania. Nie je treba, aby ste boli smutní a skľúčení! Každým okamihom môžete nastúpiť cestu do výšin a napraviť minulosť, nech je akákoľvek! Nerobte nič viac, len myslite na priebeh vami neustále prúdiacej čistej Božej sily, potom sami placho cúvnete späť pred tým, aby ste túto čistotu zavádzali do špinavých korýt zlého myslenia, pretože môžete bez námahy dosiahnuť rovnakým spôsobom najvyššie a najušľachtilejšie. Veď ju potrebujete iba riadiť, sila potom pôsobí vo vami chcenom smere sama.

Týmto držíte šťastie alebo nešťastie vo svojich vlastných rukách. Zdvihnite preto hrdo hlavu, a slobodne a smelo čelo. Zlo sa nemôže priblížiť, pokiaľ ho vy sami nezavoláte! Ako chcete vy, tak sa vám stane!

Posolstvo Grálu od Abdrushina


Obsah

[Posolstvo Grálu od Abdrushina]  [Doznievanie k Posolstvu Grálu] 

kontakt