Vo Svetle Pravdy

Posolstvo Grálu od Abdrushina


1.KNIHA ◄ ► 2.KNIHA
Deutsch
English
Francais
Español
Português
Русский
Український
Italiano
Magyar
Česky
Slovensky
Poradie prednášok

Slovenský preklad pôvodného nemeckého vydania z roku 1931
Pri nepreložených textoch využite prosím zatiaľ preklady české
Pre správne pochopenie Posolstva Grálu je nevyhnutné čítať prednášky v danom poradí. V opačnom prípade vzniknuté medzery znemožnia porozumenie celku.

 1. Čo hľadáte?
 2. Prebuďte sa!
 3. Mlčanie
 4. Vzostup
 5. Zodpovednosť
 6. Osud
 7. Stvorenie človeka
 8. Človek vo stvorení
 9. Dedičný hriech
 10. Syn Boží a Syn Človeka
 11. Boh
 12. Vnútorný hlas
 13. Náboženstvo lásky
 14. Vykupiteľ
 15. Tajomstvo zrodenia
 16. Odporúčať okultné školenie?
 17. Špiritizmus
 18. Pripútaný k zemi
 19. Je pohlavná zdržanlivosť nutná alebo odporúčaná?
 20. Posledný súd
 21. Boj
 22. Myšlienkové formy
 23. Mravnosť
 24. Bdej a modli sa!
 25. Manželstvo
 26. Právo dieťaťa k rodičom
 27. Modlitba
 28. Otčenáš
 29. Uctievanie Boha
 30. Človek a jeho slobodná vôľa
 31. Moderná duchoveda
 32. Falošné cesty
 33. Ideálni ľudia
 34. Uvaľte na neho všetku vinu
 35. Zločin hypnózy
 36. Astrológia
 37. Symbolika v ľudskom osude
 38. Viera
 39. Pozemský majetok
 40. Smrť
 41. Zosnulý
 42. Zázrak
 43. Krst
 44. Svätý Grál
 45. Tajomstvo Lucifera
 46. Oblasti temnôt a zatratenie
 47. Oblasti Svetla a raj
 48. Svetové dianie
 49. Rozdiel v pôvode medzi človekom a zvieraťom
 50. Odlúčenie medzi ľudstvom a vedou
 51. Duch
 52. Vývoj stvorenia
 53. Ja som Pán, tvoj Boh!
 54. Nepoškvrnené počatie a narodenie Syna Božieho
 55. Smrť Syna Božieho na kríži a posledná večera
 56. „Zostúp z kríža“
 57. To je moje telo! To je moja krv!
 58. Vzkriesenie pozemského tela Kristovho
 59. Ľudské zmýšľanie a Božia vôľa v zákone vzájomného pôsobenia
 60. Syn Človeka
 61. Omyly
 62. Pohlavná sila a jej význam pre duchovný vzostup
 63. „Ja som vzkriesenie a život. Nikto neprichádza k Otcovi, iba cezo mňa!“
 64. Čo dnes oddeľuje tak mnoho ľudí od Svetla?
 65. Výkrik po vodcovi
 66. Hrubohmotnosť, jemnohmotnosť, vyžarovanie, priestor a čas
 67. Omyl jasnovidectva
 68. Druhy jasnovidnosti
 69. V ríši démonov a fantómov
 70. Okultné školenie, mäsitá alebo rastlinná strava
 71. Liečivý magnetizmus
 72. Žite prítomnosťou!
 73. Veľká kométa
 74. Čo má človek robiť, aby mohol vojsť do ríše Božej?
 75. Vidíš triesku v oku brata svojho a brvna vo vlastnom oku nedbáš
 76. Boj v prírode
 77. Vyliatie Ducha Svätého
 78. Pohlavie
 79. Môže byť staroba prekážkou k duchovnému vzostupu?
 80. Bolo raz..!
 81. Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo činia!
 82. Bohovia – Olymp – Walhalla
 83. Povolaní
 84. Ľudský tvor
 85. A tisíc rokov je ako jeden deň!
 86. Cit
 87. Svetový učiteľ
 88. Cudzinec
 89. Posledné slovo
 90. Antikrist
 91. A vyplnilo sa..!
 • Záver

 • Dodatok: Desatoro Božích Prikázaní
 1. Ja som Pán, tvoj Boh! Nebudeš mať iných bohov okrem mňa!
 2. Nevezmeš meno Pána, svojho Boha, nadarmo!
 3. Deň sviatočný máš svätiť!
 4. Cti otca i matku!
 5. Nezabiješ!
 6. Nenarušíš manželstvo!
 7. Nepokradneš!
 8. Nevydáš krivého svedectva!
 9. Nebudeš bažiť po žene blížneho svojho!
 10. Nepožiadaš blížneho svojho o dom, dvor, dobytok ani všetko, čo je jeho!
[Posolstvo Grálu od Abdrushina]  [Doznievanie k Posolstvu Grálu] 

kontakt