Vo Svetle Pravdy

Posolstvo Grálu od Abdrushina


1.KNIHA ◄ ► 2.KNIHA
Deutsch
English
Francais
Español
Português
Русский
Український
Italiano
Magyar
Česky
ObsahKto
sa nesnaží,
aby Pánove Slovo
aj správne pochopil,
ten sa previňuje!


Sprievodné slovo!

Páska padá a viera sa stáva presvedčením. Iba v presvedčení je oslobodenie a spása!

Hovorím len k tým, ktorí naozaj hľadajú. Tí musia byť schopní a ochotní skúmať toto vecné vecne! Náboženskí fanatici a labilní blúznivci sa môžu radšej vzdialiť, pretože Pravde škodia. Zlovoľní, ale aj nevecní, nájdu v týchto slovách svoje odsúdenie.

Posolstvo zasiahne len tých, ktorí otvorene nosia v sebe iskru Pravdy a túžbu byť skutočne človekom. Všetkým tým bude tiež svetlom a oporou. Povedie ich bez okľúk von zo všetkého chaosu dnešných zmätkov.

Nasledujúce slovo neprináša nové náboženstvo, ale chce byť pochodňou pre všetkých vážnych poslucháčov alebo čitateľov, aby tým našli pravú cestu, ktorá ich povedie do vytúžených výšin.

Len ten, kto sa sám pohybuje, môže sa duchovne dostať dopredu. Hlupák, ktorý k tomu používa cudzie pomôcky vo forme hotových názorov, ide svojou cestou len ako o barlách, zatiaľ čo svoje vlastné zdravé údy vyradil.

Len čo však smelo používa ako výzbroj ku vzostupu všetky v ňom driemuce schopnosti, čakajúce na jeho zavolanie, využije tak zverenú mu hrivnu podľa vôle svojho Stvoriteľa a hravo premôže všetky prekážky, ktoré mu chcú skrížiť cestu, aby ho z nej odchýlili.

Preto sa prebuďte! Len v presvedčení je pravá viera a presvedčenie prichádza jedine bezohľadným skúmaním a zvažovaním! Stojte ako živí v divuplnom stvorení vášho Boha!

Abdruschin


Obsah

[Posolstvo Grálu od Abdrushina]  [Doznievanie k Posolstvu Grálu] 

kontakt