Vo Svetle Pravdy

Posolstvo Grálu od Abdrushina


1.KNIHA ◄ ► 2.KNIHA
Deutsch
English
Francais
Español
Português
Русский
Український
Italiano
Magyar
Česky
Slovensky
Pravda. Jednoduchá a jasná. Oslobodzujúca a prinášajúca Svetlo. Ale aj prísna a spravodlivá. Večná, nemenná Pravda.

Pravda môže byť vo svojej prirodzenej prostote chápaná všetkými. Je ju možné nájsť v prírodných zákonitostiach, fyzikálnych zákonoch, ale aj v každodennom živote, ak ju len človek vidieť chce. Pravda je ukazovateľom cesty k duchovnému uvedomeniu, cestou k nájdeniu stratenej harmónie a k životu podľa Božej vôle, ktorá je nezávislá na ľudských prianiach. Múdro koná ten, kto sa snaží Pravdu spoznať a podľa nej prispôsobiť svoj život.

Knihy od Abdrushina

Kniha Vo Svetle Pravdy je čistým zdrojom poznania pre tých, ktorí skutočne hľadajú Pravdu. Čítanie knihy vyžaduje pozornosť a precítenie písaného duchom, ale aj bezohľadné skúmanie. Viac o knihe sa dozviete v úvodnom texte sprievodné slovo.

Slovenský preklad pôvodného vydania obsahuje v knihách Vo Svetle Pravdy, Posolstvo Grálu od AbdrushinaDoznievanie k Posolstvu Grálu spolu 201 prednášok. Ak si chcete dielo Vo Svetle Pravdy stiahnuť v elektronickej podobe, kliknite na obrázok knihy vedľa obsahu.

Prednášky Doznievania k Posolstvu Grálu sú rozšírením Posolstva. Kto im chce rozumieť, musí poznať Posolstvo. Je to celok, ktorý musí byť dodržiavaný v predpísanom poradí, ak sa má stať pravým vedením.


Citáty z knihy

Vaším bytím máte dávať svojmu blížnemu, vaším spôsobom! Nie snáď bezpodmienečne peniazmi a majetkom. Potom by boli nemajetní predsa vylúčení z možnosti dávania. A v tomto bytí, „v dávaní seba“, v styku s vaším blížnym, v ohľade a úcte, ktoré mu dobrovoľne ponúkate, spočíva „milovanie“, o ktorom nám Ježiš hovoril, a spočíva tiež i pomoc, ktorú svojmu blížnemu poskytujete, pretože on tým mení sám seba, alebo je schopný dosiahnuť svojej výšky, pretože v tom môže zosilnieť.

Posolstvo Grálu od Abdrushina: Vzostup

Pokiaľ ste však konečne pochopili stvorenie ako jeden celok, akým v skutočnosti je, ak nerobíte rozdiel medzi týmto a oným svetom, potom ste na priamej ceste, vlastný cieľ sa vám priblíži, a vzostup bude pre vás radosťou a dá vám zadosťučinenie. Potom budete môcť tiež oveľa lepšie vyciťovať a chápať vzájomné pôsobenie, ktoré pulzuje jednotným celkom ako tep životodarného tepla, pretože všetko pôsobenie je poháňané a udržované jedinou silou. Svitne vám tak Svetlo Pravdy!

Posolstvo Grálu od Abdrushina: Prebuďte sa!

Skutečný počátek bytí člověka je vždy dobrý, a u mnohých také i konec, s výjimkou těch, kteří sami sebe ztratili, tím že nejdříve ze sebe, svým rozhodnutím podali ruku zlu, které je pak zcela vtáhlo do zkázy.

Posolstvo Grálu od Abdrushina: Tajemství zrození

Jen plné pochopení bez mezer jest stejnoznačné s přesvědčením, které jedině má duchovní cenu.

Posolstvo Grálu od Abdrushina: Já jsem Hospodin, tvůj Bůh!

Není žádného odloučení tohoto pozemského života a tak zvaného onoho světa, ale všechno je jen jediné veliké bytí. Celé to mocné, lidem viditelné i neviditelné stvoření zapadá navzájem do sebe jako podivuhodně dovedný a nikdy neselhávající mechanismus, nikdy se nemíjejících ozubených kol. Jednotné zákony nesou celek a jako nervové provazce vše pronikají, drží všechno pohromadě a působí oboustranně ve stálém vzájemném působení.

Posolstvo Grálu od Abdrushina: Zodpovědnost

Praví-li se, že Bůh podává svou ruku ku pomoci, tedy je to ve slově, které lidem posílá. V tomto slově jim ukazuje, jak se mohou zprostiti viny, do které se zapletli. Jeho milost jest předem ve všech velkých možnostech, které byly dány lidským duchům k použití ve stvoření. To jest tak nesmírně mnoho, že dnešní člověk si to ani představiti nedovede, protože se tím nikdy dosti vážně nezabýval. Tam, kde se o to pokoušel, bylo to dosud jen hříčkou nebo za účelem marnivé sebepovýšenosti!

Posolstvo Grálu od Abdrushina: Zesnulý

Pravda nebola ešte nikdy iná, ako bola už vtedy, aká je dnes, a bude ešte o desať tisíc rokov, pretože je večná!

Posolstvo Grálu od Abdrushina: Mlčanie

[Posolstvo Grálu od Abdrushina]  [Doznievanie k Posolstvu Grálu] 

kontakt