Vo Svetle Pravdy

Posolstvo Grálu od Abdrushina


1.KNIHA ◄ ► 2.KNIHA
Deutsch
English
Francais
Español
Português
Русский
Український
Magyar
Česky
Slovensky
Pravda. Jednoduchá a jasná. Oslobodzujúca a prinášajúca Svetlo. Ale aj prísna a spravodlivá. Večná, nemenná Pravda.

Pravda môže byť vo svojej prirodzenej prostote chápaná všetkými. Je ju možné nájsť v prírodných zákonitostiach, fyzikálnych zákonoch, ale aj v každodennom živote, ak ju len človek vidieť chce. Pravda je ukazovateľom cesty k duchovnému uvedomeniu, cestou k nájdeniu stratenej harmónie a k životu podľa Božej vôle, ktorá je nezávislá na ľudských prianiach. Múdro koná ten, kto sa snaží Pravdu spoznať a podľa nej prispôsobiť svoj život.

Knihy od Abdrushina

Kniha Vo Svetle Pravdy je čistým zdrojom poznania pre tých, ktorí skutočne hľadajú Pravdu. Čítanie knihy vyžaduje pozornosť a precítenie písaného duchom, ale aj bezohľadné skúmanie. Viac o knihe sa dozviete v úvodnom texte sprievodné slovo.

Slovenský preklad pôvodného vydania obsahuje v knihách Vo Svetle Pravdy, Posolstvo Grálu od AbdrushinaDoznievanie k Posolstvu Grálu spolu 201 prednášok. Ak si chcete dielo Vo Svetle Pravdy stiahnuť v elektronickej podobe, kliknite na obrázok knihy vedľa obsahu.

Prednášky Doznievania k Posolstvu Grálu sú rozšírením Posolstva. Kto im chce rozumieť, musí poznať Posolstvo. Je to celok, ktorý musí byť dodržiavaný v predpísanom poradí, ak sa má stať pravým vedením. Prístup k Doznievaniu je preto podmienený prihlásením, ktorému predchádza nutnosť poznať správne odpovede na otázky, a tým preukázať znalosť knihy Vo Svetle Pravdy, Posolstvo Grálu. Registráciou získate aj možnosť vyhľadávania v prednáškach.


Citáty z knihy

Není žádného odloučení tohoto pozemského života a tak zvaného onoho světa, ale všechno je jen jediné veliké bytí. Celé to mocné, lidem viditelné i neviditelné stvoření zapadá navzájem do sebe jako podivuhodně dovedný a nikdy neselhávající mechanismus, nikdy se nemíjejících ozubených kol. Jednotné zákony nesou celek a jako nervové provazce vše pronikají, drží všechno pohromadě a působí oboustranně ve stálém vzájemném působení.

Posolstvo Grálu od Abdrushina: Zodpovědnost

Prostredníctvom večného zákona na vás tlačí nezmeniteľná nutnosť odpykania, ktorú nikdy nemôžete preniesť na niekoho iného. Čo ste si na seba uvalili svojimi myšlienkami, slovami a skutkami, nemôže vyriešiť nikto iný ako vy sami! Uvážte, že inak by bola Božská spravodlivosť len prázdnym zvukom, s ktorou by sa aj všetko ostatné zrútilo do trosiek.

Posolstvo Grálu od Abdrushina: Vzostup

Jásejte vy nevědomí a slabí, neboť je vám dána táž moc stejně jako silným! Nedělejte si to tedy těžkým! Nezapomínejte, že také vámi proudí čistá, samočinně tvořící Boží síla a že také vy jakožto lidé jste uschopněni dát této síle určitý směr, druhem a způsobem vašeho vnitřního cítění, tedy druhem vašeho chtění, k dobru jako ke zlu, zkázonosně nebo tvořivě a přinášet tak radost nebo žal!

Posolstvo Grálu od Abdrushina: Zodpovědnost

Řekne-li se, že člověk nesmí lpět na pozemském majetku, jakmile touží po nebeském království, tak tím není řečeno, že má pozemský majetek rozdat nebo zahodit, aby žil v chudobě. Člověk může a má radostně požívat z toho, co mu Bůh zpřístupnil svým stvořením.

Posolstvo Grálu od Abdrushina: Pozemské statky

Pravda nebola ešte nikdy iná, ako bola už vtedy, aká je dnes, a bude ešte o desať tisíc rokov, pretože je večná!

Posolstvo Grálu od Abdrushina: Mlčanie

Chtíti procházeti a probádati nezemské pozemskými prostředky a možnostmi, je právě takové počínání, jako bychom postavili nedospělé dítě, neobeznalé dosud s pozemskými nebezpečími, do pralesa a nechali je samotné tam, kde jen přiměřeně vyzbrojený člověk v plné síle a při veškeré opatrnosti může míti vyhlídku, že projde beze škody.

Posolstvo Grálu od Abdrushina: Moderní duchověda

Svět není nekonečný. Je to stvoření, tedy dílo Stvořitele. Toto dílo, stejně jako každé dílo stojí vedle Stvořitele a je jako takové omezeno.

Posolstvo Grálu od Abdrushina: Poslední soud

[Posolstvo Grálu od Abdrushina]  [Doznievanie k Posolstvu Grálu] 

kontakt