Vo Svetle Pravdy

Posolstvo Grálu od Abdrushina


1.KNIHA ◄ ► 2.KNIHA
Deutsch
English
Francais
Español
Português
Русский
Український
Italiano
Magyar
Česky
Obsah


9. Dědičný hřích

Dědičný hřích vzešel z prvního pádu do hříchu.

Hřích, tedy nesprávné jednání, bylo přepěstování rozumu, s čímž bylo spojeno dobrovolné připoutání k místu a času a později nastoupení vedlejších účinků ryze rozumové práce, jako je ziskuchtivost, okrádání, útisk a mnoho jiných, v podstatě však všechna z toho plynoucí zla.

Tato událost měla přirozeně u vyvíjejícího se, čistě rozumového člověka, postupně vždy silnější vliv na utváření hrubohmotného těla. Přední mozek, vytvářející rozum, byl trvalým, jednostrannným úsilím, větší a větší a bylo samozřejmé, že při plození vtiskly se tyto měnící se formy do reprodukce pozemských těl a děti přinášeli si při narození stále více vyvinutý a silnější přední mozek.

V tom spočívala, ale také ještě i dnes spočívá vloha, čili schopnost vládnout všemu ostatnímu rozumovou silou, skrývající v sobě nebezpečí, že pevně přiková při plném probuzení nositele mozku, nejen pevně k místu a času, tedy všemu pozemsky hrubohmotnému, takže bude neschopný chápat jemnohmotnost a čistě duchovní, ale také ho ještě zaplete do všeho zla, což je při nadvládě rozumu neodvratné.

Přinášení tohoto dobrovolně přepěstovaného mozku, ve kterém spočívá nebezpečí čistě rozumové vlády, s později nevyhnutelnými vedlejšími účinky, je tedy dědičný hřích!

A tedy tělesná dědičnost orgánu, který se díky jeho nepřirozeně vystupňovanému vývoji nyní nazývá velký mozek, čímž člověku v okamžiku jeho narození přináší nebezpečí, které ho velmi snadno může zaplést do zla.

To jej snad nezbavuje zodpovědnosti. Tato mu zůstává; neboť on zdědil jen nebezpečí, ne hřích sám. Není naprosto nutné, aby nechal rozum bezvýhradně vládnout a tímto se mu podrobil. Naopak může velkou sílu svého rozumu použít jako ostrého meče a tím si v pozemském shonu uvolňovat cestu, kterou mu ukazuje jeho cit, který se také nazývá vnitřní hlas.

Bude-li však rozum u dítěte díky výchově a vzdělání neomezeně vládnout, tak padne část viny nebo lépe řečeno nastane vzájemným působením zpětná reakce od dítěte, a tu tato část zasáhne vychovatele nebo učitele, jež to způsobil. On je vázán od tohoto okamžiku na dítě, dokud se toto nezbaví omylů a následků, i kdyby to mělo trvat staletí nebo tisíciletí.

Co však takto vychované dítě učiní potom, když se mu nabídne opravdová příležitost k obratu, zasáhne ve zpětném působení jen je samotné. Takovéto příležitosti  přicházejí mluveným nebo psaným slovem, otřesy v životě nebo podobnými událostmi, které vynutí okamžik hlubokého citu. Dostaví se jistě.—

Bylo by zbytečné o tom ještě dále mluvit, ve všech dalších vysvětleních byla by jen neustálá opakování, jež by se musela setkat v jediném bodu. Kdo o tom přemýšlí, tomu je záhy odhrnut závoj z očí, a mnoho otázek si tím v sobě vyřeší.

Posolstvo Grálu od Abdrushina


Obsah

[Posolstvo Grálu od Abdrushina]  [Doznievanie k Posolstvu Grálu] 

kontakt