Doznievanie k Posolstvu Grálu 1

od Abdrushina


1.KNIHA ◄ ► 2.KNIHA
Deutsch
English
Francais
Español
Português
Русский
Український
Italiano
Magyar
Česky
Obsah


11. Všechno mrtvé ve stvoření má býti vzkříšeno, aby se soudilo!

Poslední soud! Každé zaslíbení, které s ním souvisí, mluví o vzkříšení všech mrtvých ke konečnému soudu. Lidé však mylně vykládají pojem tohoto výrazu. Nemá býti řečeno: Vzkříšení všech mrtvých, nýbrž vzkříšení všeho mrtvého! To znamená: Oživení všeho toho, co jest ve stvoření bez pohybu, aby to pro Boží soud oživlo a ve své činnosti bylo buď povzneseno, nebo vyhubeno!

Nic nezůstane nyní bez pohybu. Živá síla, která proudí nyní zesílena veškerým stvořením, žene, tlačí a nutí všechno k pohybu. Touto silou zesílí i to, co dosud bylo v klidu nebo dřímalo. Bude to probuzeno, posíleno a musí se proto projeviti. Všechno bude v procitlé činnosti jakoby vytaženo na světlo, i když se to bude chtít ukrývati. Možno také říci, že všechno přijde samo na světlo a musí se ukázati. Nemůže již nadále dřímati nic, co existuje. Řečeno lidovými slovy: Vyjde to na světlo!

Vlivem nového vniknutí Světla bude v celém tomto stvoření všechno jen život a činnost! Světlo při tom mocně všechno přitahuje... a to se souhlasem, nebo proti vůli toho, co dosud odpočívá v tomto stvoření v klidu, nebo jest snad dokonce ukryto. Všechno přijde na konec do styku s tímto Světlem. Nemůže mu uniknout nic, i kdyby to mělo křídla ranních červánků. Žádné místo v celém stvoření nemůže před tím poskytnouti ochrany. Nic nezůstane neosvětleno.

V pohybu této přitažlivosti musí se však na tomto Světle rozplynout a shořet všechno, co nesnese jeho záře, co se tedy samo k tomuto Světlu již nesnaží. Všechno spějící ke Světlu však rozkvete a zesílí v čistotě svého chtění!

Tak jest tomu také se všemi vlastnostmi duší pozemských lidí. Co se dosud v klidu zdálo býti mrtvé, co dřímalo, člověku samému často neznámé, to procitne touto silou a bude jí zesíleno, stane se to myšlenkou a činem, aby se pak podle způsobu své činnosti samo soudilo na Světle! Uvažte, že oživne i to, co odpočívá ve vás! V tom jest vzkříšení všeho mrtvého! V tom jest živoucí soud! Poslední soud!

Musíte při tom všechno vyřídit sami v sobě, musíte se očistit, nebo jinak zajdete se zlem, nabude-li ve vás převahu. Pak by vás zastavilo a s pěnivým sykotem se srazilo nad vaší hlavou, aby vás strhlo do propasti rozkladu. Neboť zlo nemůže dále obstáti v lesku Božské síly!

Proto jsem vám dal Slovo, které ukazuje cestu a jež vás v probuzení tohoto stvoření povede neúchylně do světlých výšin. Ono vás nenechá padnout, děj se co děj, ať doutná cokoliv ve vás! Mějte ve věrném přesvědčení svůj pohled upřen ke Světlu a když jste správně pochopili moje Slovo a přijali je do svých duší, pak budete stoupat klidně vzhůru ze zmatků, očištěni a zjasněni, uvolněni ode všeho, co by vám dosud bylo mohlo bránit ve vstupu do ráje.

Proto bděte a modlete se, abyste nezkalili svůj jasný pohled ješitností a domýšlivostí, těmito nejhoršími léčkami na pozemské lidi! Střezte se! Jak jste připravili půdu v sobě, tak se vám stane!

Doznievanie k Posolstvu Grálu od Abdrushina


Obsah

[Posolstvo Grálu od Abdrushina]  [Doznievanie k Posolstvu Grálu] 

kontakt